Missie

De Immanuelkerk is een open, enthousiaste, veelvormige geloofsgemeenschap waar ieder welkom is. Zoekers, gelovigen, oud en jong. De één zit er elke zondag, een ander één keer per jaar.

In vieringen, gespreksgroepen, filmavonden en allerlei vormen van ontmoeting, bezinning en actie proberen wij geloven met het alledaagse leven te verbinden voor onszelf en met het oog op de samenleving.

Naast de “gewone” kerkdiensten (9.30 uur), zijn er ook regelmatig themadiensten die om 11.00 uur beginnen, zogenaamde Vieringen op Weg. Voor data, tijden en locaties, zie het rooster van kerkdiensten.


Hieronder vindt u geluidsopnamen van de 3 meest recente diensten. Voor oudere opnamen verwijzen we graag naar de kerkomroep.