Missie

De Immanuelkerk is een open, enthousiaste, veelvormige geloofsgemeenschap waar ieder welkom is. Zoekers, gelovigen, oud en jong. De één zit er elke zondag, een ander één keer per jaar.

In vieringen, gespreksgroepen, filmavonden en allerlei vormen van ontmoeting, bezinning en actie proberen wij geloven met het alledaagse leven te verbinden voor onszelf en met het oog op de samenleving.

Naast de “gewone” kerkdiensten (9.30 uur), die het landelijk bijbelleesrooster van de Raad van Kerken volgen, zijn er ook regelmatig themadiensten die om 11.00 uur beginnen, zogenaamde Vieringen op Weg. De data, tijden en locaties van kerkdiensten zijn gegeven in het rooster van kerkdiensten.

 

N.B.: De Immanuelkerk en de Ark zullen vanaf 1 januari 2019 opgaan in één protestantse wijkgemeente. Op 2 December a.s. zal er een Forum zijn over deze fusie. Voor details verwijzen we graag naar het fusie document.